FORs rådgivningsgata

Samarbetspartnern FOR

FOR har svar på dina trädgårdsfrågor

Tack vare mässans samarbetspartner Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, kan trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar erbjuda ett unikt utbud av kunskap i form av kostnadsfri rådgivning och föredrag om all typ av odling.

På mässan hittar du Fritidsodlingens Riksorganisation (A03:21) och alla deras 19 medlemsföreningar samt 16 andra intresseföreningar på den stora Rådgivningsgatan. Här kan du ställa alla dina trädgårdsfrågor – de har svaren på både stora och små, allmänna som specifika. FOR arbetar för att främja fritidsodlingen i Sverige och för odlarnas talan gentemot myndigheter, företag och andra organisationer.

– Det senaste året har vi haft fokus på frågan om invasiva främmande arter. Det är en fråga som i högsta grad berör fritidsodlare, berättar Lise-Lotte Björkman, trädgårdsrådgivare på Svensk Trädgård (A04:11) och projektledare för FORs mässdeltagande.

Förutom rådgivning på mässan ger flera av FORs medlemsföreningar praktiska tips och visar bland annat hur du delar dahliaknölar, tar rossticklingar eller ympar fruktträd.

– Med för första gången är föreningen Hemmaodlat (A03:31), vars specialitet är hydroponisk odling (odling i vatten) och hos Svenska Örtasällskapet (A04:31) kan du vara med och rösta fram årets ört, berättar Lise-Lotte Björkman på FOR.

Hos många av föreningarna går det också att köpa växter, fröer och ympris. Här hittar du arter och sorter som inte är så lätta att få tag på i handeln.

Du kan också slå dig ner och lyssna på något av de över 150 öppna föredragen FOR ordnar på mässans tre scener. De berör allt från jord till matlagning av egen skörd. Lise-Lotte Björkman ser särskilt fram emot ett antal föredrag med teman som anknyter till fjolårets torra sommar.

– Tom Ericsson talar på temat Odla i våtbädd – räddningen torra och varma somrar och Isabella Malmnäs och Henrik Bodin berättar om Regnvattnet en resurs – att använda för eget bruk. Jag tycker även att det ska bli intressant att lyssna till Olle Johanssons Odlingens betydelse för hjärnan och Skydda din trädgård med rådgivning av Maj-Lis Pettersson.

Vad är Fritidsodlingens Riksorganisation?
Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, är ett samarbetsorgan för ideella organisationer inom fritidsodling. Organisationen bildades 1989 och har idag 19 medlemsorganisationer och cirka 75 000 medlemmar. De ger bland annat oberoende och fri rådgivning till alla trädgårdsodlare på radgivning@for.se och 018-15 26 00. Se även www.for.se.