Maj-Lis Pettersson berättar om Årets Pelargon

Hitta oss på kartan
Kom och lär dig mer om pelargoner i allmänhet och om  Årets Pelargon i synnerhet. 

Inspirationsscenen - A14:40