Hur anlägger man en naturdamm i sin trädgård?

Hitta oss på kartan

Allt liv behöver vatten. Anlägg en damm eller ett småvatten i din trädgård för grodor, salamandrar och vackra vattenväxter. Isak Isaksson, biolog på Naturskyddsföreningen ger sina bästa tips på hur du går tillväga!

 
Föreläsare: Isak Isaksson, biolog på Naturskyddsföreningen 

 

Foto: Johnér Images_Naturfotobanken

Inspirationsscenen - C10:71