Trädgårdens rumsindelning med Niclas Steeve & Svante Öqvist.

Hitta oss på kartan
Om att ta avstamp i funktioner. Vad vill jag med min trädgård? Samvaro, avkoppling, odling, njutning ... Hur vi skapar rum, hemliga rum och "infrastruktur" med såväl material som träd- busk- och växtval.
 
Välkommen till en inspirerande föreläsning med Niclas och Svante från Villa Sundahl Trädgård

Inspirationsscenen - C10:71