Vad är en välskött trädgård?

Hitta oss på kartan

Hur ser en välskött trädgård ut? Bella Linde och Niklas Vestin (Rölunda Gård) vänder upp och ner på dina föreställningar och ger dig nya insikter. 

 

 

Föredragshållare: Bella Linde och Niklas Vestin

Inspirationsscenen - A14:40