Så pimpar du din trädgård för biologisk mångfald

Hitta oss på kartan
Handfasta tips och råd för hur du med enkla medel kan öka den biologiska mångfalden i din trädgård.
 

Föreläsare: Kjell Antonsson, Sveriges Entomologiska Förening. www.sef.nu 

Kunskapsscenen - C01:50