Stockholms gartnersällskap – ett nätverk för 175 år

Hitta oss på kartan
Genom historiska nedslag får du följa en trädgårdsförening genom nära två sekel. Det är en historia om trädgårdsmästare – män och kvinnor – om odling och marknad, betydelsen av kunskapsutbyte och nätverkande genom tiderna.
 
Gartnersällskapet viktigaste uppgift är och har alltid varit att ”verka för att främjande av den svenska trädgårdsskötseln samt stärkande av samhörighetskänslan mellan olika kategorier av yrkesutövare”.

 
Föreläsare: Lena Hansson och Inger Olausson, Stockholms Gartnersällskap. www.gartnersallskapet.se  

Kunskapsscenen - C01:50