Svensk torv – om odlarglädje förpackad i påse

Hitta oss på kartan

Jorden du köper i säck består till större delen av torv. I Sverige finns det gott om torv men i flera länder ska torven fasas ut till fritidsodlingen. I detta föredrag ges förklaringen till varför torven är så dominerande i de jordpåsar som finns i affären och varför den är ifrågasatt.

Föredragshållare: Pia Holmberg, Branschföreningen Svensk Torv. www.svensktorv.se 

Kunskapsscenen