Trädgårdsrosens historia

Hitta oss på kartan
Huvuddragen i trädgårdsrosornas historia från antiken till våra dagar: från nyttoväxt till prydnadsväxt.
 

Föreläsare: Håkan Kjellin, Svenska Rosensällskapet. www.svenskarosensallskapet.se 

Kunskapsscenen - C01:50