Utnämning av Årets guldgrävare

Hitta oss på kartan
Priset Årets guldgrävare går till Philipp Weiss & Annevi Sjöberg. Philipp bjuder oss på ett föredrag om att Odla ätbart överallt i direkt anslutning till prisutdelningen
 
Medverkande: FOBO, Förbundet Organisk-Biologisk odling. www.fobo.se 

Kunskapsscenen - C01:50